Ålesund kontrollutval

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik. For møtetidspunkt og møtestad må ein klikke på kvar enkelt innkalling på møtedatoane under.

KONTROLLUTVALET SKAL ARBEIDE FOR

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk

MØTE 2021

28.01. 03.03. 17.03. 28.04. 26.05. 18.08. 13.10. 08.12.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling fjernmøte Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Møtebok Møtebok  Møtebok  Møtebok Møtebok Møtebok Møtebok Møtebok
Rapportar Presentasjon om kommunalt tilskot friskular Rapportar

Heilskapleg styring - v/Kommunedirektør
Revisorbrev nr.1 - sak 16/21
Vedlegg - sak 17/21

Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

ÅLESUND KONTROLLUTVAL I VALPERIODEN 2020-2023

Leiar:

Nestleiar:

Medlemer:

Varamedlemer:

H/FrP/Å:
1. Terje Devold, terje.devold@gmail.com 
2. Charlotte Wennersberg, charlottewennersberg@gmail.com
3. Trond Berg, trond_gunnar@hotmail.com
4. Sigrid Eidsvik, peidsvi@online.no

Ap/Sp/V:
1. Svein Inge Alnes, svein.alnes@mimer.no
2. Rolf Liebich
3. May Sissel R. Osvik
4. Trygve W. Moxnes