Ålesund kontrollutval

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik.

KONTROLLUTVALET SKAL ARBEIDE FOR

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk

MØTE 2020

15.01. 16.04.  29.04.  25.05. 22.06.  17.08. 14.10. 09.12. 
Innkalling Innkalling   Innkalling  Innkalling Innkalling Innkalling  Innkalling  Innkalling 
Referat Referat  Referat  Referat Referat Referat Referat Referat 
Rapportar  Rapportar  Rapportar  Rapportar:
- Årsrekneskap ÅKE 2019
- Årsrekneskap 110-Sentralen 2019
- Årsrekneskap ÅBV 2019
Rapportar:
- Årsmelding 2019 Skodje komm.
- Årsmelding 2019 Sandøy komm.
- Årsmelding 2019 Haram komm.
- Prosj.rekneskap 2019 nye Ålesund
- Rapport inv.prosjekt Ålesund
- Årsmelding 2019 I. Davik-huset KF
Rapportar Rapportar Rapportar

MØTE 2019

ÅLESUND KONTROLLUTVAL I VALPERIODEN 2019-2023

Leiar:

Nestleiar:

Medlemer:

Varamedlemer:

H/FrP/Å:
1. Terje Devold, terje.devold@gmail.com 
2. Charlotte Wennersberg, charlottewennersberg@gmail.com
3. Trond Berg, trond_gunnar@hotmail.com
4. Sigrid Eidsvik, peidsvi@online.no

Ap/Sp/V:
1. Svein Inge Alnes, svein.alnes@mimer.no
2. Rolf Liebich
3. May Sissel R. Osvik
4. Trygve W. Moxnes