Haram kontrollutval

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale  oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik.

KONTROLLUTVALET SKAL ARBEIDE FOR

 • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
 • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk  og oppnådde resultat
 • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk

HARAM KONTROLLUTVAL I VALPERIODEN 2015-2019

Leiar:  

 • Sigrid Eidsvik

Nestleiar:  

 • Eivind Davik

Medlem:

 • John Alvestad
 • Åge Vikestrand
 • Grete Norunn Berbu

  Varamedlemer (numeriske i rekkefølgje):     

 1. Anita Kjerstad Hawkes
 2. Karl Jan Fjørtoft
 3. Anja Nordstrand

MØTE 2019

18.02.  30.04.  23.09.  18.11.  22.11. 
Innkalling Innkalling  Innkalling  Innkalling  Innkalling 
Referat Referat  Referat  Referat  Referat 
Rapportar Rapportar:
Årsmelding 2018
Finansportefølje 2018
Gjeldsportefølje 2018 
Årsrekneskap 2018
ID-huset: Årsrekneskap 2018
Rapportar  Rapportar  Rapportar 

MØTE 2017

12.06.  14.12. 
 Innkalling  Innkalling
 Referat  Referat

MØTE 2016

 20.05.  30.11.
 Innkalling  Innkalling
 Protokoll  Protokoll
 Rapportar  Rapportar

 

MØTE 2015

29.04.  01.12.        
Innkalling  Innkalling
Protokoll  Protokoll
Rapportar  Rapportar

MØTE 2014

21.05. 15.12.
Innkalling
Tilleggssak
Innkalling
Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar

MØTE 2013

14.05. 06.06. 13.06. 21.11.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Forv. rapp
Plan. forv. rev.
Rapportar Rapportar

MØTE 2011

31.05. 17.11.
Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar

MØTE 2010

19.05. 03.06. 06.07. 25.10.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020

Plan for perioden 2017-2020