Ålesund kontrollutval

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den almenne tilliten til at kommunale oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at innbyggarane får god rettstryggleik.

For møtetidspunkt og møtestad må ein klikke på kvar enkelt innkalling på møtedatoane under.

KONTROLLUTVALET SKAL ARBEIDE FOR

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk

ÅLESUND KONTROLLUTVAL I VALPERIODEN 2023-2027

 

Leiar:           Svein Rune Johannessen  
Nestleiar:  Åse Marie Myren
Medlem:     Bente Bruun
Medlem:    Hans Endre Sæterøy 
Medlem:     Geir Stenseth
Varamedlemmer:
for Johannessen, Myren og Sæterøy:  for Bruun og Stenseth: 
1. Terri-Ann Senior 1. Randi Karin Asbjørnsen
2. Asle Grimstad 2. Kåre Alfred Hanken
3. Siv Kathrin Alnes 3. Terje Tvedt
  4. Wenche Gausnes Aasen

 

MØTE 2024

xx.xx. xx.xx. xx.xx. xx.xx. xx.xx. xx.xx.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Møteprotokoll Møteprotokoll Møteprotokoll Møteprotokoll Møteprotokoll Møteprotokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

 

ÅLESUND KONTROLLUTVAL I VALPERIODEN 2020-2023

Leiar: Bente Bruun
Nestleiar: Terri-Ann Senior
Medlemmer:
Jannicke Strømmen
Kåre Alfred Hanken
Knut Helge Vestre

Varamedlemer:
for Bruun, Strømmen og Vestre:
1. Terje Devold
2. Charlotte Wennersberg
3. Trond Berg
4. Sigrid Eidsvik

for Senior og Hanken:
1. Svein Inge Alnes
2. Rolf Liebich
3. May Sissel R. Osvik
4. Trygve W. Moxnes