Sykkylven kontrollutval

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den almenne tilliten til at kommunale oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at innbyggarane får god rettstryggleik.

For møtetidspunkt og møtestad må ein klikke på kvar enkelt innkalling på møtedatoane under.

KONTROLLUTVALET SKAL ARBEIDE FOR

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk

SYKKYLVEN KONTROLLUTVAL I VALPERIODEN 2023-2027

  Medlemer: Varamedlem for Vårdal, Reite, Ålgårdstad
Leiar Leonhard Vårdal 1. Karl Johan Gjævenes
Nestleiar Marit Jørgensen Reite 2. Emte Aure
Medlem Stig Ålgårdstad 3. Ingrid van der Velde
    4. Hans Marius Strømmegjerde
    5. Berit Bjørlo
     
    Varamedlem for Vik, Welle
Medlem Bente Vik 1. Kjellaug Roald
Medlem Roger Welle 2. Jan Ove Skogvold

MØTE 2024

28.02. 02.05. 19.06. 18.09 27.11.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Møteprotokoll Møteprotokoll Møteprotokoll Møteprotokoll Møteprotokoll
    Rapportar Rapportar Rapportar

SYKKYLVEN KONTROLLUTVAL I VALPERIODEN 2019-2023

Frå Ap, SV:
Leonhard Vårdal, leiar
Grethe Melseth, medlem
Målfinn Aanning, medlem

Frå Sp, H, V, Krf:
Petter Hole-Drabløs, nestleiar
Kjellaug Roald


Varamedlemmer frå Ap og SV: 
1. Roar Watters
2.Stig Ålgårdstad
3. Hanna Petersson
4. Laila Brunstad-Kvaløy

Varamedlemmer frå Sp, H, V, Krf:
1. Leif Inge Grebstad
2. Per Gunnar Holmberg
3. Anita Søvik
4. Hildur Lillevik
5. Stian Hellebostad