Selskapet (IKS)

Lovgrunnlag for selskapsforma
Selskapet er oppretta etter lov om interkommunale selskaper, L29.01.1999 nr. 6 (IKS-lova).

Deltakarane
Ei oversikt over deltakarkommunane går fram her.

Selskapsavtalen

Etter IKS-lova § 4 skal det opprettast ein skriftleg selskapsavtale. 

Noverande selskapsavtale gjeldande frå 01.01.2020 (med mindre endringar vedtatt i kommunestyra hausten 2021), blei i løpet av 2019 vedeken i dei seks deltakarkommunane. Avtalen bygg på tilråding frå styret og dernest tilråding av 21.02.2019  i SKS IKS sitt representantskap.

Medlemmer av styret
Sjå under "Organisering".

Representantskapet

Alle deltakarar er representerte i dette eigarforumet. Det er kommunestyra sjølve som utpeikar sine representantar.

Oversikt medlemmer og varamedlemmer til representantskapet

Kommune:
Medlem: Varamedlem:
Fjord Gudmund Relling Jonas Falch
Giske Dag Oksnes Herman Rørvik
Stranda Jan Ove Tryggestad, leiar Svein Erik Rimstad
Sula Jan Magnar Sandvik Jim Arve Røssevoll
Sykkylven Leonhard Vårdal Grethe Melseth
Ålesund Frode Andresen Bente Bruun
Ålesund Eva Vinje Aurdal Svein-Rune Johannessen
Ålesund Vebjørn Krogsæter Kirsti Dale
Ålesund Håkon Lykkebø Strand Cine Austnes
Ålesund Åge Vikestrand Ester Walgermo
Ålesund Randi Asbjørnsen, nestleiar Hans Kjetil Knutsen

Møter i representantskapet

2015  
17.09. Innkalling Referat 
     
2016    
03.05. Innkalling Referat
29.09. Innkalling Referat
2017     
04.05. Innkalling Referat
19.10. Innkalling Referat
2018    
03.05. Innkalling  Referat
01.11. Innkalling  Referat
2019    
21.02. Innkalling  Referat
16.05. Innkalling  Referat 
17.10. Innkalling  Referat 
2020    
23.01. Innkalling  Referat 
10.06. Innkalling Referat
21.10.  Innkalling Referat
2021    
05.05. Innkalling Møtebok
15.06. Innkalling Møtebok
20.10 Innkalling Møtebok
2023    
10.05. Innkalling Møteprotokoll
25.10. Innkalling Møteprotokoll
     

Årsmeldingar 

- 2016

- 2017

- 2018

- 2019

- 2020 (se Årsrekneskap 2020)