Selskapet (IKS)

Lovgrunnlag for selskapsforma
Selskapet er oppretta etter lov om interkommunale selskaper, L29.01.1999 nr. 6 (IKS-lova), sist endra LOV-2023-06-02-22 fra 01.01.2024

Deltakarane
Ei oversikt over deltakarkommunane går fram her.

Selskapsavtalen

Etter IKS-lova § 4 skal det opprettast ein skriftleg selskapsavtale. 

Noverande selskapsavtalen  gjeldande frå 01.01.2024 (med mindre endringar vedteke i kommunestyra hausten 2023), blei i løpet av 2023 vedeke i dei sju deltakarkommunane. Avtalen bygg på tilråding frå styret og dernest tilråding av 10.05.2023  i SKS IKS sitt representantskap.

Medlemmer av styret
Sjå under "Organisering".

Representantskapet

Alle deltakarar er representerte i dette eigarforumet. Det er kommunestyra sjølve som utpeikar sine representantar.

Oversikt medlemmer og varamedlemmer til representantskapet 2024 - 2027

Kommune:
Medlem: Varamedlem:
Fjord Terese Jemtegård Moen Jens Einar Aklestad
Giske Kenneth Langvatn Harry Valderhaug
Stranda Einar Arve Nordang Steinar Aanning
Sula Turid Kristin Sand Humlen (nestleiar) Bendik Valseth Havnegjerde
Sykkylven Leonhard Vårdal Anne Karin Watters
Ålesund Håkon Lykkebø Strand Ivar Østrem (numerisk valt)
Ålesund Jessica Gartner Kirsti Dale (numerisk valt)
Ålesund Hans Kjetil Knutsen (leiar) Malena S. Malakzadeh (numerisk valt)
Ålesund Anne Berit Støyva Emblem Jannicke Strømmen (numerisk valt)
Ålesund Anders Lindbeck Andrea Hunger (numerisk valt)
     

Møter i representantskapet

2015  
17.09. Innkalling Referat 
     
2016    
03.05. Innkalling Referat
29.09. Innkalling Referat
2017     
04.05. Innkalling Referat
19.10. Innkalling Referat
2018    
03.05. Innkalling  Referat
01.11. Innkalling  Referat
2019    
21.02. Innkalling  Referat
16.05. Innkalling  Referat 
17.10. Innkalling  Referat 
2020    
23.01. Innkalling  Referat 
10.06. Innkalling Referat
21.10.  Innkalling Referat
2021    
05.05. Innkalling Møtebok
15.06. Innkalling Møtebok
20.10 Innkalling Møtebok
2023    
10.05. Innkalling Møteprotokoll
25.10. Innkalling Møteprotokoll
     
2024    
14.03. Innkalling Møteprotokoll
15.05. Innkalling Møteprotokoll
23.10. Innkalling Møteprotokoll

Årsmeldingar 

- 2016

- 2017

- 2018

- 2019

- 2020 (se Årsrekneskap 2020)