Stranda kontrollutval

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den almenne tilliten til at kommunale oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at innbyggarane får god rettstryggleik.

For møtetidspunkt og møtestad må ein klikke på kvar enkelt innkalling på møtedatoane under.

KONTROLLUTVALET SKAL ARBEIDE FOR

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk

STRANDA KONTROLLUTVAL I VALPERIODEN 2023-2027

  Medlemer: Varamedlem (numerisk rekkefølge):
Leiar Helge Kvame 1. Martin Bostrøm
Nestleiar Christina M. De Vries 2. Lars Birger Stige
Medlem Eva Rinde Habostad 3. Tove Knivsflå
Medlem Per Kristian Støbakk 4. Nils Einar Ringstad
Medlem Petter Hjørungdal 5. Jalaja Seevaratnam
    6. Marit Helen Aanning
    7. Kirsti Bævre

MØTE 2024

08.02. 02.04. 14.05. 13.08. 17.09. 05.11.
 Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Møteprotokoll Møteprotokoll Møteprotokoll Møteprotokoll Møteprotokoll Møteprotokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

STRANDA KONTROLLUTVAL I VALPERIODEN 2019-2023

Leiar:

Nestleiar:

Medlemer:

Varamedlemer (numerisk valde):

  1. Lars Birger Stige
  2. Inge Røyrhus
  3. Helge Kvam Karbø
  4. Liv Jorunn Sørheim
  5. Egil Røyrhus
  6. Berit Tømmerbakk Hole
  7. Hildegunn Brune