Giske kontrollutval

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den almenne tilliten til at kommunale  oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at innbyggarane får god rettstryggleik.

For møtetidspunkt og møtestad må ein klikke på kvar enkelt innkalling på møtedatoane under.

KONTROLLUTVALET SKAL ARBEIDE FOR

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk  og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk

GISKE KONTROLLUTVAL I VALPERIODEN 2023 – 2027

    Varamedlem (numerisk rekkefølge):
Leiar Kåre Sæter 1. Otto Stornes
Nestleiar Anne Lise Roald 2. Inger Johanne Sund
Medlem Stig Gjethammer 3. Steinar Holm
Medlem Gunnar Morsund 4. Knut Støbakk
Medlem Lillian Skarmyr Olsen 5. Hanne Roaldsnes

MØTE 2024

13.02 11.04 23.05 05.09 14.11
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Møteprotokoll Møteprotokoll Møteprotokoll Møteprotokoll Møteprotokoll
Rapport     Rapportar Rapportar

MØTE 2023

GISKE KONTROLLUTVAL I VALPERIODEN 2019 – 2023

Leiar:
Dag Oksnes

Nestleiar:
Asbjørn Furnes

Medlemer:
Herman Rørvik Blindheim
Sissel Anita Roald
Inger Johanne Sund

Varamedlemer (numerisk valde):
1. Knut Støbakk
2. Ruth Roald
3. Øyvind Fosse
4. Anne Lise Eriksen
5. Birgit Roald