Ålesund kontrollutval

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale  oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik.

KONTROLLUTVALET SKAL ARBEIDE FOR

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk  og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk 

ÅLESUND KONTROLLUTVAL I VALPERIODEN 2015-2019

Leiar:

  • Torgrim B. Finnes (H)

Nestleiar:

  • Terje Storm Slinning Unhjem (FrP)

Medlemer:

  • Terri-Ann Senior (Ap)
  • Thor Hansen (Ap)
  • Torbjørg Fossum (Sp),


Varamedlemer (numerisk valde innanfor kvart politisk parti):

Høgre
1.  Gunn Helen Wågsholm
2.  Ole Grebstad

Framstegspartiet
1.  Kjell Ove Hansen

Arbeiderpartiet
1.  Reidar A. Falch Jørgensen, 
2.  Sissel Stokke
3.  Marit Olaug Båtnes Løvoll

Senterpartiet/Venstre
1. Steinar Nilsen (V)
2. Ingunn Janne Slyngstadli Vaksvik

MØTE 2019

17.01. 05.03.  25.04.  24.05.   04.09.  01.11. 
Innkalling Innkalling  Innkalling  Innkalling  Innkalling  Innkalling 
Referat Referat  Referat  Referat  Referat  Referat 
Rapportar Rapportar  Rapportar  Rapportar:
- Rekneskap 2018 Åles. komm.
- Rekneskap 2018 ÅKE KF
- Rekneskap 2018 ÅBV KF
- Rekneskap 2018 MogR 110-S
Rapportar:
- ÅKE møteinnk. 15.08.19 
Rapportar
06.11.   14.11.     21.11.  03.12.  20.12. 
Innkalling Innkalling Innkalling  Innkalling  Innkalling 
Referat Referat Referat  Referat  Referat 
Rapportar Rapportar Rapportar  Rapportar  Rapportar

MØTE 2018

15.02. 16.04. 22.05.     14.06.  27.09.
Innkalling Innkalling Innkalling   Innkalling  Innkalling
Referat Referat Referat   Referat  Referat
Rapportar Rapportar Rapportar     

MØTE 2017

23.02.  07.04.   05.05.  24.05.  23.06.  16.11. 05.12. 
Innkalling  Innkalling  Innkalling  Innkalling

Innkalling

Sak  27/17

 Innkalling del 1

Innkalling del 2

Innkalling

 

 Referat  Referat  Referat  Referat  Referat  Referat  Referat

MØTE 2016

19.01 18.02 12.04 18.05 20.06.  25.10.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling  Innkalling  Innkalling
Referat Referat Referat Referat Referat  Referat

MØTE 2015

06.02. 09.04. 01.06. 02.07.  04.12
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling;  Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll  Protokoll  Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar  Rapportar

MØTE 2014

18.03. 10.04. 06.06. 04.09. 30.10. 03.12.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

MØTE 2013

21.02. 13.05. 05.06. 13.09. 09.10 12.12.
Innkalling Innkalling del 1
Innkalling del 2
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

MØTE 2012

13.01. 09.03. 11.04. 07.06. 12.10.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

MØTE 2011

MØTE 2010

23.02. 25.05. 02.06. 13.09. 18.11. 14.12.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

Forvaltningsrevisjonsrapportar behandla i kontrollutvalet

Rapportdato: November 2013
Rapport: Om bruken av oversendelsesforslag i Ålesund kommune
Protokoll frå behandling:

Rapportdato: November 2011
Rapport: Praktisering av regelverket for offentlige anskaffelser i Ålesund kommune
Protokoll frå behandling:

Rapportdato: Mars 2011
Rapport: Praktisering av regelverket for offentlige anskaffelser i Ålesund kommunale eiendom KF
Protokoll frå behandling:

 

Retningsliner for kontrollutvalet i Ålesund kommune