Giske kontrollutval

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale  oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik.

KONTROLLUTVALET SKAL ARBEIDE FOR

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk  og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk 

MØTE 2019

26.02. 19.03.  14.05.  03.09.  03.12. 
Innkalling Innkalling  Innkalling  Innkalling  Innkalling 
Referat Referat  Referat  Referat  Referat 
Rapportar Rapportar  Rapportar  Rapportar  Rapportar 

MØTE 2018

MØTE 2017

16.05. 
Innkalling
 Referat

MØTE 2016

02.06.  24.10. 
 Innkalling  Innkalling
 Protokoll  Protokoll

MØTE 2015

09.03. 19.05. 22.09. 07.12.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

MØTE 2014

12.02. 30.04. 22.05 07.10
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar  

MØTE 2013

21.03. 08.04. 07.05. 14.06. 17.10
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

MØTE 2012

21.02. 24.04. 07.05. 02.10. 04.12.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

MØTE 2011

MØTE 2010

16.03. 01.06. 08.07. 14.10. 30.11.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

Plan for forvaltningsrevisjon 2007-2011

Plan vedtatt 2006, drøfting 05.11.2007
Plan for perioden 2007 - 2008
Drøfting: Møte 13.12.2007

Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020

Plan for perioden 2017-2020

Forvaltningsrevisjonsrapportar behandla i kontrollutvalet

Bestilling: Møte 04.12.2008
Rapportdato: 25.11.2008
Rapport: Bruk av årsverk i heimebasert omsorg

Rapportdato: 10.06.2010
Rapport: Finansforvaltning

Rapportdato: 04.10.2011
Rapport: Begrenset forvaltningskontroll i Giske kommune
              Vedlegg til rapport

Plan for selskapskontroll 2007-2011

Plan vedtatt 2006, drøfting 05.11.2007