Fil:Haram komm.svg – Wikipedia

Haram kontrollutval

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den almenne tilliten til at kommunale oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at innbyggarane får god rettstryggleik. 

 

KONTROLLUTVALET SKAL ARBEIDE FOR

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk

HARAM KONTROLLUTVAL I VALPERIODEN 2023-2027

 

  Medlemmer: Varamedlemmer for Seth, Gaustad og Natland: 
Leiar Trond Seth 1. Magne Lundemo, 2. Vidar Klokk, 3. Elise Johnsen, 4. Eli Andersen
Nestleiar Anne Lena Rishaug  
Medlem Erlend Gaustad Varamedlemmer for Rishaug og Vikestrand: 
Medlem Hege Kristin Natland 1. Ottar Frode Austnes, 2. Svein Harsjøen, 3. Fride Christine Lianes
Medlem Åge Reidar Vikestrand  

MØTEPLAN 2023/2024

22.11.2023 15.02.2024 04.04.2024 30.04.2024 30.05.2024 12.09.2024 21.11.2024
             
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Møteprotokoll Møteprotokoll Møteprotokoll Møteprotokoll Møteprotokoll Møteprotokoll Møteprotokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar