Norddal kontrollutval

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik.

KONTROLLUTVALET SKAL ARBEIDE FOR

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk

NORDDAL KONTROLLUTVAL I VALPERIODEN 2015 – 2019

Leiar:

  • Gudmund Relling

Nestleiar:

  • Solveig Linge Stakkestad

Medlem:

  • Turid Aspehjell

Varamedlemer (i rekkjefølgje / numeriske):

  1. Paul Fredriksen
  2. Marius Høihjelle
  3. Nina Grøndahl

MØTE 2019

13.03. 22.05. 27.08. 02.10. 27.11.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Referat Referat Referat Referat Referat
Rapportar Rapportar:
- Årsmelding 2018
- Årsrekneskap 2018
Rapportar Rapportar Rapportar

MØTE 2017

04.04.  15.05.   27.06. 03.10. 
 Innkalling  Innkalling  Innkalling  Innkalling
 Referat  Referat  Referat  Referat
 Rapportar  Rapportar  Rapportar  Rapportar

MØTE 2016

15.02. 31.05.  13.10.   01.12. 
 Innkalling  Innkalling  Innkalling  Innkalling
 Referat  Referat  Referat  Referat
 Rapportar  Rapportar  Rapportar  Rapportar

MØTE 2015

12.05. 15.06. 22.10. 
Innkalling Innkalling

Innkalling  NB! Nytt klokkeslett

Protokoll Protokoll  Protokoll
Rapportar Rapportar  Evt. øvrige dokument

 

MØTE 2014

01.04. 02.06. 10.09. 04.12.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

MØTE 2013

21.03. 08.04. 07.05. 14.06. 17.10
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
         

MØTE 2012

08.06. 20.09.
Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar

MØTE 2011

17.06. 08.07. 18.10. 12.12.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

MØTE 2010

12.02. 23.03. 15.04. 07.06. 03.11.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll 
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

Forvaltningsrevisjonsrapportar behandla i kontrollutvalet

Rapportdato: November 2011
Rapport: Evaluering av internkontrollen i Norddal kommune