Sykkylven kontrollutval

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik.

KONTROLLUTVALET SKAL ARBEIDE FOR

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk

MØTE 2019

13.02.  09.04.  15.05.  21.08.  13.11. 
Innkalling Innkalling  Innkalling  Innkalling  Innkalling 
Referat Referat  Referat  Referat  Referat 
Rapportar Rapportar  Rapportar:
- Årsmelding 2018
- Årsrekneskap 2018
- Notar årsr.skap 2018 
Rapportar  Rapportar

MØTE 2017

15.02. 25.04.  01.06.  25.10.
Innkalling  Innkalling  Innkalling Innkalling
Referat  Referat  Referat  Referat
Rapportar  Rapportar  Rapportar  Rapportar

MØTE 2016

02.03. 21.04. 14.09. 
 Innkalling   Innkalling  Innkalling
 Protokoll   Referat  Referat
 Rapportar   Rapportar  Rapportar

MØTE 2015

21.01. 25.02. 16.04. 27.05. 04.11.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling  Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll  Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar  Rapportar

MØTE 2014

16.01. 27.02. 29.04. 16.05. 25.09 13.11. 11.12.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
+ ettersending
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

MØTE 2013

06.03. 25.04. 13.06. 11.09. 03.10. 18.12.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Tillegg til innkalling Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

MØTE 2012

05.01. 21.03. 03.05. 04.06. 05.07. 09.10. 23.10. 22.11.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

MØTE 2011

23.02. 16.03. 04.04. 24.05. 09.06. 22.06. 05.09. 03.11.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar   Rapportar Rapportar Rapport til sak 24/11
Vedlegg til rapport
Rapportar Rapporta

MØTE 2010

08.02. 09.03. 20.04. 11.05. 08.09. 10.12.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

Gjennomgang av økonomistyring

Rapportdato: 15.06.2009
Rapport: Gjennomgang av økonomistyring, budsjettkontroll og økonomirapportering i Sykkylven kommune - 2008

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2007-2011
Forvaltningsrevisjonsrapportar behandla i kontrollutvalet

Rapportdato: Mars 2010
Rapport: Gransking av investeringsprosjekta Ullavika barnehage og Hagarden byggefelt
Protokoll frå behandling:

 

Reglement for kontrollutvalet i Sykkylven kommune

Særutskrift, kontrollutvalet, sak 13/16

Vedtak, kommunestyret, sak PS 56/2016