Ørskog kontrollutval

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale  oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik.

KONTROLLUTVALET SKAL ARBEIDE FOR

 • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
 • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk  og oppnådde resultat
 • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk

ØRSKOG KONTROLLUTVAL I VALPERIODEN 2015-2019

Leiar:

 • May-Sissel Richardsen Osvik

Nestleiar:

 • Målfrid Sjåstad

Medlem:

 • Kaja Kongsnes
 • Olav Jan Bårdsgjerde
 • Øystein Eide

Varamedlemer:

 1.  Liv Anne Braute
 2.  Knut Stavseng
 3.  Jan Petter Korsedal
 4.  Inga Helen Støversten
 5.  Gunnar Iversen
 6.  Hallgeir Bjørdal

MØTE 2019

07.03.  23.05.  05.09.  12.12. 
 Innkalling  Innkalling  Innkalling  Innkalling 
 Referat  Referat  Referat  Referat 
 Rapportar  Rapportar:

Årsmelding 2018
Årsrekneskap 2018      

Rapportar  Rapportar

MØTE 2018

25.01.  15.03.  24.05.  27.09.  29.11. 
 Innkalling  Innkalling Innkalling
Årsmelding 2017
Rekneskap/notar 2017
 Innkalling Innkalling 
 Referat  Referat  Referat  Referat Referat 
 Rapportar Rapportar Rapportar    Rapportar 

MØTE 2017

01.03.  07.03.  31.03.  19.04.  23.05. 
 Innkalling  Innkalling  Innkalling  Innkalling  Innkalling
 Referat  Referat  Referat  Referat  Referat
Rapportar Rapportar Rapportar  Rapportar  Rapportar

MØTE 2016

25.02. 09.05. 12.10. 01.12. 19.12.
 Innkalling  Innkalling  Innkalling  Innkalling  Innkalling
 Referat  Referat  Referat  Referat  Referat
 Rapportar   Rapportar  Rapportar  Rapportar  Rapportar

MØTE 2015

03.02. 04.05. 09.07. 22.09.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

MØTE 2014

30.04. 02.06.
Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar

MØTE 2013

21.02. 08.05. 27.08.
Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar  Rapportar Rapportar

MØTE 2012

15.03. 10.05. 27.08.
Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar

MØTE 2011

09.05. 19.09. 05.12.
Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar

MØTE 2010

13.12.
Innkalling
Protokoll
Rapportar

Årsmelding 2009

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2007-2011

 

Forvaltningsrevisjonsrapportar behandla i kontrollutvalet

Rapportdato: August 2011
Rapport: Praktisering av forvaltningslova med omsyn til svarfristar på inngåande korrespondanse
Protokoll frå behandling: 19.09.2011

 

Rapportdato: Juni 2012
Rapport: Gjennomgang av sjukefråværet i Ørskog kommune
Protokoll frå behandling:

 

Plan for selskapskontroll 2007-2011

 

Selskapskontrollrapportar behandla i kontrollutvalget

Rapportdato:
Rapport:
Protokoll frå behandling:

 

Retningsliner for kontrollutvalet i Ørskog kommune