Sula kontrollutval

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik.

KONTROLLUTVALET SKAL ARBEIDE FOR

 • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
 • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat
 • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk

SULA KONTROLLUTVAL I VALPERIODEN 2019-2023

Leiar:

 • Olav Bjarne Skodje (FrP) 

Nestleiar:

 • Gunvor Reistad Aannø (H)

Medlemer:

 • Aslak Digernes (FrP)
 • Inger Øien (Ap)
 • Svein Værnes (KrF)

Varamedlemer, numerisk valde (Ap, H, SUL, KrF, SV, V/MDG):

 1. Per Olaf Skusæth Brekkan (SUL)
 2. Bente Kristiansen (Ap)
 3. Asbjørn Tryggestad (SUL)
 4. Terje Erstad (H)
 5. Wiwi-Ann Digernes (Ap)
 6. Ranveig Bremnes (SUL)
 7. Bent Ulleland (H)
 8. Haldor Valen (KrF)

Varamedlem (FrP):

 1. Ragnhild Vegsund (FrP)

MØTE 2019

16.01.   20.03.  24.05.  25.09.  25.11. 
 Innkalling  Innkalling  Innkalling  Innkalling  Innkalling 
 Referat  Referat  Referat Referat  Referat 
 Rapportar  Rapportar  Rapportar:
- Årsmelding 2018
- Årsrekneskap 2018
- Inv.budsjettering
Rapportar  Rapportar 

 

MØTE 2018

19.03.  22.05.   24.10. 
 Innkalling Innkalling
Årsmelding 2017
Årsrekneskap 2017 
Innkalling 
 Referat Referat  Referat 
 Rapportar Rapportar Rapportar 

MØTE 2017

30.05. 
Innkalling
 Referat

MØTE 2016

10.05. 14.11. 
Innkalling Innkalling
Referat  Referat

MØTE 2015

17.03. 30.04. 15.10.
10.12.
Innkalling Innkalling Innkalling  Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll  Protokoll
Rapport Rapport Rapport  Rapport

MØTE 2014

06.03. 08.05. 28.10.
Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll
Rapport Rapport Rapport

MØTE 2013

29.04. 06.05. 18.11.
Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar

 

MØTE 2012

MØTE 2011

26.04. 21.12.
Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar

MØTE 2010

26.03. 27.04. 02.07. 04.11.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

Årsmelding 2009

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2007-2011

 

Forvaltningsrevisjonsrapportar behandla i kontrollutvalet

Rapportdato:
Rapport:
Protokoll frå behandling:

 

Plan for selskapskontroll 2007-2011

 

Selskapskontrollrapportar behandla i kontrollutvalget

Rapportdato:
Rapport:
Protokoll frå behandling:

 

Retningsliner for kontrollutvalet i Sula kommune