Stordal kontrollutval

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale  oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik.

KONTROLLUTVALET SKAL ARBEIDE FOR

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk

STORDAL KONTROLLUTVAL I VALPERIODEN 2015-2019

Leiar:

  • Jonas Falch

Nestleiar:

  • Roger Lillebø

Medlemer:

  • Vigdis Hove Øie
  • Reidun Torpe Langhaug
  • Jarle Hove

 Varamedlemer (numerisk valde): 

  • 1.  Hildegunn Langhaug Berli
  • 2.  Ester Reidun Vinje

MØTE 2019

13.03.  22.05.  27.08.  27.11. 
Innkalling Innkalling   Innkalling  Innkalling 
Protokoll Protokoll  Protokoll Protokoll 
 Rapportar   Rapportar:
- Årsmelding 2018
- Årsrekneskap 2018
- Notar årsrekneskap 2018
 Rapportar  Rapportar

MØTE 2018

13.03.  23.05.   19.09. 28.11. 
 Innkalling Innkalling
Årsmelding 2017
Årsrekneskap 2017 
Innkalling  Innkalling 
Protokoll Protokoll  Protokoll  Protokoll 
 Rapportar  Rapportar Rapportar  Rapportar 

MØTE 2017

08.06.   13.06.  03.10.
 Innkalling Innkalling  Innkalling
Protokoll Protokoll  Protokoll 

MØTE 2016

 22.02      30.05.  07.11. 
Innkalling  Innkalling  Innkalling
 Protokoll  Protokoll  Protokoll
 Rapportar  Rapportar  

MØTE 2015

24.03. 09.06. 09.09.
Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll & Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar

MØTE 2014

20.03. 09.04. 23.06. 27.06. 24.11.
Innkalling Innkalling Innkalling  Innkalling  Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

MØTE 2013

25.02. 18.06. 24.09. 25.11.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

MØTE 2012

31.05. 19.06. 14.09.
Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar

MØTE 2011

14.04. 26.05. 06.06. 24.11.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

MØTE 2010

22.04. 21.06. 08.12.
Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar

Forvaltningsrevisjonsrapportar behandla i kontrollutvalet

Rapportdato: 11.05.2011
Rapport: Begrenset forvaltningskontroll i Stordal kommune

 

Selskapskontrollrapportar behandla i kontrollutvalget

Rapportdato: 29.10.2010
Rapport:Selskapskontroll Ørskog Energi AS