Sandøy kontrollutval

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik.

KONTROLLUTVALET SKAL ARBEIDE FOR

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk

SANDØY KONTROLLUTVAL I VALPERIODEN 2015-2019

Leiar:

  • Svein Ove Søholt

Nestleiar:

  • Nils Erling Finnøy

Medlemer:

  • Jan Kåre Brunvoll
  • Liss Anniken Hagen
  • Ann Elin Apelseth Harnes

Varamedlemer (numerisk valde):

1.  Oddgeir Viken

2.  Janne Falch

MØTE 2019

MØTE 2018

 05.03. 14.05.   18.06. 17.09. 26.11.
Innkalling

 Innkalling

Årsmelding

Rekneskap

Innkalling

Innkalling  Innkalling 
Referat

Referat

Referat Referat  Referat 
Rapportar Rapportar

Rapport1

Rapport2

Rapportar Rapportar

MØTE 2017

 03.04.  08.05.
 Innkalling  Innkalling
Referat  Referat

MØTE 2016

04.05.    04.10. 
 Innkalling  Innkalling
  Referat  Referat

MØTE 2015

08.04. 17.06.    16.12.     
Innkalling Innkalling  Innkalling
Protokoll Protokoll  Protokoll
Rapportar Rapportar  Rapportar

MØTE 2014

11.06. 03.09. 14.10.
Innkalling Innkalling Innkalling del 1
Innkalling del II
Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar

MØTE 2013

05.03. 22.04. 26.09.
Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar

MØTE 2012

12.03. 11.05. 18.10.
Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar

MØTE 2011

04.05. 07.11.
Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll
Rapportar Rapport

MØTE 2010

19.03. 26.04. 21.10.
Innkalling Innkalling Innkalling 
Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar

Forvaltningsrevisjonsrapportar behandla i kontrollutvalet

Rapportdato: 21.09.2010
Rapport: Gransking av arbeidet med utarbeiding av gards- og ættesoge for Sandøy kommune
Protokoll frå behandling: 21.10.2010