Skodje kontrollutval

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale  oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik.

KONTROLLUTVALET SKAL ARBEIDE FOR

 • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
 • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat
 • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk

SKODJE KONTROLLUTVAL I VALPERIODEN 2015-2019

Leiar:

 • Rolf Liebich

Nestleiar:

 • Inge Øye

Medlem:

 • Rannveig Stavset
 • Janne Gommesen
 • Pål Aarsæther

Personlege varamedlemer:

 • Siv Alnes

 

 • Linda Stavset 

 

 • Arnstein Sæthre
 • Rune Misund
 • Therese E. Håhjemsvik

MØTE 2019

06.03. 21.05.  04.09.  20.11. 

Innkalling

Innkalling  Innkalling  Innkalling 
Referat Referat  Referat  Referat 
Rapportar Rapportar:
Årsmelding 2018
Rådmannen si årsmld. 2018
Årsrekneskap 2018 
Rapportar  Rapportar 

MØTE 2018

11.04. 24.05.   26.06.  17.10.  12.12. 

Innkalling

Innkalling
Årsmelding 2017
Årsrekneskap 2017 
 Innkalling Innkalling Innkalling 
Referat Referat  Referat Referat Referat 
Rapportar  Rapportar   Rapportar Rapportar Rapportar 

MØTE 2017

13.02. 03.05.   29.05. 27.09. 

Innkalling

Innkalling

Tilleggssak

 Innkalling  Innkalling
Referat  Referat  Referat  Referat

MØTE 2016

20.01.

   08.03.        28.04.    08.06. 16.11. 

Innkalling

 Innkalling   Innkalling  Innkalling  Innkalling
Referat  Referat   Referat  Referat  Referat
       

 Sak 24/16

MØTE 2015

26.01. 23.02. 04.06. 22.06. 06.07.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Særutskrift

MØTE 2014

04.03. 19.06. 27.10.
Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar

MØTE 2012

09.02. 19.04. 07.05. 29.05. 10.12.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

MØTE 2011

24.02. 14.06. 23.11.
Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar

MØTE 2010

17.03. 26.04. 12.07.
Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar

Plan for selskapskontroll 2006-2008

Plan vedtatt 2006

 

Selskapskontrollrapportar behandla i kontrollutvalget

Rapportdato: 30.11.2010
Rapport: Selskapskontroll Ørskog Energi AS