Midsund kontrollutval

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den ålmenne tilliten til at kommunale  oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at borgarane får god rettstryggleik.

KONTROLLUTVALET SKAL ARBEIDE FOR

  • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
  • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat
  • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk

MIDSUND KONTROLLUTVAL I VALPERIODEN 2015-2019

Leiar:

Nestleiar:

Medlem:

Personleg varamedlem:

 

 

MØTE 2019

MØTE 2017

MØTE 2016

17.02. 20.04.  14.12.
Innkalling  Innkalling

Innkalling

Sak 12/16

Protokoll   Protokoll   Protokoll
 Rapportar   Rapportar  Rapportar

MØTE 2015

23.04.
Innkalling
Protokoll
Rapportar

MØTE 2014

26.05 15.12.
Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar

MØTE 2013

20.03. 07.05 01.10 10.12
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Plan forv. rev
Var rapport
Rapportar

MØTE 2012

04.05. 03.10.
Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar

MØTE 2011

27.01. 23.03. 06.05. 07.12.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

MØTE 2010

03.03. 23.04.
Innkalling Innkalling
Protokoll Protokoll
Rapportar Rapportar

Årsmelding 2009

 

Plan for forvaltningsrevisjon 2007-2011

 

Forvaltningsrevisjonsrapportar behandla i kontrollutvalet

Rapportdato:
Rapport:
Protokoll frå behandling:

 

Plan for selskapskontroll 2007-2011

 

Selskapskontrollrapportar behandla i kontrollutvalget

Rapportdato:
Rapport:
Protokoll frå behandling:

 

Retningsliner for kontrollutvalet i Midsund kommune