Sula kontrollutval

Kontrollutvalet er kommunestyret sitt eige kontroll- og tilsynsorgan.

Kontrollutvalet skal gjennom arbeidet sitt auke den almenne tilliten til at kommunale oppgåver blir gjennomførte på ein måte som gir tryggleik for ei open, hjelpsam og likeverdig behandling og at innbyggarane får god rettstryggleik.

For møtetidspunkt og møtestad må ein klikke på kvar enkelt innkalling på møtedatoane under.

KONTROLLUTVALET SKAL ARBEIDE FOR

 • auka kvalitet, effektivitet, produktivitet og tryggleik i dei interne rutinane
 • optimal utnytting av kommunale midlar i høve til oppgåver, ressursbruk og oppnådde resultat
 • ei forvalting som er i samsvar med gjeldande lover og anna regelverk

SULA KONTROLLUTVAL I VALPERIODEN 2023-2027

  Medlem: Varamedlem for Holm og Høyberg:
Leiar Trygve Holm 1. Ulla Hay, 2. Olaf Hoff,  3. Inger Øien
Nestleiar Sverre Østrem Varamedlem for Østrem:
Medlem Randi Nyhaug 1. Aslak Digernes, 2. Bertil Breivik
Medlem Svein Værnes Varamedlem for Nyhaug: 
Medlem Janita Høyberg 1. Ronny Frantsen, 2. Gunvor Aannø
    Varamedlem for Værnes:
    1. Gro Flølo Barrie

MØTE 2024

 

07.02. 13.03. 22.05. 04.09. 13.11.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Møteprotokoll Møteprotokoll Møteprotokoll Møteprotokoll Møteprotokoll
Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar Rapportar

MØTE 2019

16.01. 20.03. 24.05. 25.09. 25.11.
Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling Innkalling
Referat Referat Referat Referat Referat
Rapportar Rapportar Rapportar:
- Årsmelding 2018
- Årsrekneskap 2018
- Inv.budsjettering
Rapportar Rapportar

SULA KONTROLLUTVAL I VALPERIODEN 2019-2023

Leiar:

Nestleiar:

Medlemer:

Varamedlemer, numerisk valde (Ap, H, SUL, KrF, SV, V/MDG):

 1. Per Olaf Skuseth Brækkan (SUL)
 2. Bente Kristiansen (Ap)
 3. Asbjørn Tryggestad (SUL)
 4. Terje Erstad (H)
 5. Wivi-Ann Digernes (Ap)
 6. Ranveig Bremnes (SUL)
 7. Bent Ulleland (H)
 8. Haldor Valen (KrF)

Varamedlem (FrP):

 1. Ragnhild Vegsund (FrP)